چگونه در قالیشویی مواد شیمیایی بویناک را از بین می بریم

در بسیاری از موارد فرش‌ها به مواد شیمیایی بویناک آلوده می‌شوند و برای آن که بتوان از فرش‌ها استفاده کنیم باید آنها را به صورت خاصی بشوییم. در قالیشویی روش‌ها خاصی برای شستشوی این دسته از فرش‌ها در پیش گرفته می‌شود که در این مقاله به آن می‌پردازیم.

اما این مواد شیمیایی بویناک کدام‌اند که باید آنها را به صورت خاصی آن هم فقط در قالیشویی آنها پاک کنیم. در همه جا یکی از اصلی ترین قاتلین فرش‌های نفیس حشره‌های بافت خوار هستند. بید و موریانه اصلی‌ترین این حشره‌هایند. وقتی که فرشی نفیس را در خانه یا انبار نگه می‌داریم این حشره‌ها به سرعت به آن حمله می‌کنند. با تخم گذاشتن بید روی فرش لارو این حشره به مقدار بسیار زیاد در تار و پود فرش شما نفوذ می‌کند و سپس با باز شدن تخم‌ها و تولد لارو این حشره مراحل تخریب فرش آغاز می‌شود.

یک حشره بید می‌تواند صد‌ها تخم خود را روی فرش ما بر جای بگذارد و بعد از آن که آنها تخریب نسبی فرش را انجام دادند. هر یک از لارو‌ها می‌تواند خود این عدد را تکرار کند و این بار دیگر حمله آنها به فرش شما به شدت افزایش پیدا می‌کند. و تخریب اصلی فرش در این حالت است که شروع می‌شود.

بعد از یکی دوبار تکرار شدن این چرخه زاد و ولد بید‌ها روی فرش شما فرش یا فرش‌های شما عملا نابود می‌شوند. فرش های بید زده به راحتی از وسط پاره می‌شوند و مقاومت آنها حتی از یک دستمال کاغذی هم کمتر می‌شود.

یکی از دلایلی که در کارخانه‌های قالیشویی فرش‌ها در نور خشک می‌شوند و بعد از خشک شدن در بسته بندی‌های پلاستیکی قرار می‌گیرند برای این است که در مسیر حمل و نقل بیدها به آن هجوم نیاورند. زیرا فرشی که شسته شده است به شدت مستعد جذب این حشره است.

راه حل مبارزه با بید و نقش مهم قالیشویی

استفاده از سم خاصی مانند نفتالین و دیگر سموم بویناک بر روی فرش می‌تواند فرش را از هجوم این حشره خطرناک حفظ کند. به خصوص اگر فرشی را در انبار نگه می‌دارید حتما باید آن را در همان انباری که نگه می‌داریم سمپاشی کنیم. با این کار بید زدن فرش حل می شود و اگر هر سال این کار را تجدید کنیم دیگر با این مشکل رو به رو نمی‌شویم.

با سمپاشی این فرش‌ها مشکل بید زدن حل می‌شود اما مشکل دیگر پیش می‌‌آید. این سم‌ها علاوه بر حشرات برای انسان هم ضرر دارند. بدترین قسمت این دسته از سم‌ها بوی آنهاست. اساسا با بوی خاصی که این سم‌ها از خود متصاعد می‌کنند حشره‌ها فراری می‌شوند و بسیاری از آنها از بین می‌روند.

اما بعد از آنکه فرش از انبار به در آمد وقت آن است که مشکل بوی بد آن را با استفاده از یک شستشوی خاص در قالیشویی باید از بین بود. چرا در خانه نمی‌توان این دسته از شستشو‌ها را انجام داد؟ در قالیشویی‌ از آب تحت فشار برای شستشوی فرش استفاده می‌شود. این آب تحت فشار به عمق فرش نفوذ می‌کند و  می‌تواند همه مواد شیمیایی نفوذ کرده به عمق فرش را خارج کند. همین طور شستن‌های غرقابی هم می‌تواند برای فرش‌هایی از این دست بسیار مفید باشد.

البته آب تحت فشاری که در قالیشویی برای شستشوی این دسته از فرش‌ها استفاده می‌شود به شدت کنترل شده است و به هیچ عنوان به بافت فرش آسیب نمی‌رساند. همین طور برخی از شوینده‌ها هم می‌توانند زنجیره شیمیایی سم‌های به کار رفته در فرش برای از بین بردن بید و موریانه را نیز بشکنند. با این کار دیگر این سم‌ها در بافت فرش وجود نخواهند داشت و برای زندگی روی آن مشکلی وجود ندارد.

فرش با زندگی ما به شدت در تماس است و بسیار مهم است که فرش ما در زمانی که روی آن زندگی می‌کنیم به هیچ مواد سمی‌‌ای آغشته نباشد. برای این کار شستشوی فرش به صورت تخصصی در کارخانه قالیشویی بسیار مهم است.  

نظر دهید